Celiakie a plodnost žen

 Vzhledem k negativnímu populačnímu rozvoji v České republice je důležité i dále řešit problematiku neplodnosti a neschopnosti žen donosit těhotenství a ukončit těhotenství porodem zdravého novorozence. Mezi faktory, které tuto skutečnost ovlivňují, jsou choroby kardiovaskulární, choroby postihující jaterní buňku a choroby postihující ledviny. Do této skupiny patří i zdárně řešený problém diabetických matek až na hranici možného. Další zlepšování natality diabetických matek již rozvíjí jen poškozené novorozence. Zdravý vývoj plodu mohou ohrozit také poruchy genetické – chromozomální či metabolické.

V současné době se dostávají do popředí problémy genetické. Genom není zevním vlivům tak přístupný, jak se lidstvo v minulosti domnívalo. Viry, hormony, ale i vitaminy a jiné látky mohou zasahovat i ovlivňovat geny. Ještě před 25 lety patřila otázka genetického inženýrství do oblasti science fiction. Dnes můžeme říci, že odborníci jsou schopni zasvěceně radit, informovat i odhadovat a odhalovat rizika pro matku i plod. Pro populační politiku je to významný úspěch.

A tak můžeme s radostí konstatovat, že jsme významně pokročili od doby, kdy ve Spartě jediným řešením poškozených novorozenců byla Tarpejská skála.

Do skupiny, které jsou ovlivňovány geneticky, je možno zařadit i celiakii. Defekt genu je příčinou chybění nebo atypického vytváření jednoho či více enzymů. Choroba, jejíž příznaky byly popsány již před 120 lety, je způsobena nikoli celoživotní alergií, ale abnormální reakcí imunního jedince na lepek. V zásadě je způsobena vnímatelností na frakci glutenu, obilní bílkoviny, vyskytující se v pšenici, žitě a v menší míře v ječmenu a ovsu. Gliadin, působící jako antigen, se naváže na protilátky a vytvoří na sliznici komplex, který zvýší agregaci lymfocytů K, které poškodí pak sliznici tenkého střeva. Tato sliznice pak ztrácí klky a v ní proliferují buňky krypt. Izolovaný genetický marker ale neexistuje. Jde prakticky o celoživotní onemocnění s jedinou léčbou – bezlepkovou dietou.

Chorobu lze rozdělit do čtyř kategorií aktivní, němou, latentní a potencionální. Aktivní forma je pravidelně diagnostikována již v dětském věku s charakteristickými obtížemi, především s průkazem změn v proximální části tenkého střeva. Forma němá se projevuje bez poruch trávicího traktu, ale s příznaky deprese, slabosti, únavy, bolestmi kloubů a pravděpodobně i jako porucha plodnosti. Latentní forma je charakterizována jen pozitivními serologickými testy. Jako potenciální formu označujeme pouze populaci s genetickou predispozicí. Celiakie může vyvolávat různé příznaky, ale také probíhat zcela asymptomaticky.

Může se vyskytnout v každém věku. A příznaky mohou být nízký vzrůst, anémie, kožní herpetiformní dermatitida či aftozní stomatitida. Pro naše pojednání je pak příznakem, kterým se hodláme zabývat, ženská neplodnost. Četnost onemocnění se v Evropě pohybuje kolem 1:300, ve světě je tento poměr 1:500. U pacientek, u kterých byla diagnostikována event. neléčená celiakie, bývá často popisován opožděný začátek menstruace, z hlediska gynekologických orgánů i nejasná etiologie neplodnosti, opakované ranné potrácení, neschopnost donosit zdravý plod a předčasné ukončování fertilního období ženy.

Celiakie se často sdružuje s dalšími autoimunitními chorobami. Je to například Duhringova herpetiformní dermatitida objevující se u pacientů od 15 do 60 let. Zjišťujeme četné imunitní abnormality včetně uložení IgA. Objevují se kožní kopřivkovité leze na loktech, kolenou, hýždích a v týle. Reakce jsou i na krku a obličeji. Svědění a pálení je obvykle dosti kruté. Dalším onemocněním této skupiny bývá i inzulin – dependentní diabetes, který tvoří 10 až 15 % případů DM. Nejdůležitější úlohu v destrukci buněk zde pravděpodobně hrají buňkami zprostředkované imunitní mechanizmy. K jiným přidruženým chorobám patří autoimunitní forma zánětu štítné žlázy a revmatické onemocnění kloubů. Zajímavá je i souvislost s některými nádorovými onemocněními jícnu a lymfatických žláz.

Pro praktickou gynekologii mají největší význam její subklinické formy, které se skrývají právě často pod diagnózou nevysvětlitelných poruch plodnosti. Časté je i riziko samovolných potratů v prvních třech měsících těhotenství. U takto nemocných pacientek s poruchou plodnosti bývají popisovány snížené hladiny železa, vitaminu B12 a folátů v séru. Zatím však odpovědnost za pokles plodnosti u pacientek s celiakií je stále ještě neprokázaný. Ovšem nasazení bezlepkové diety může přispět k obnovení plodnosti. Je v zájmu žen, aby byly prováděny také screeningové testy vyšetření protilátek proti gliadinu třídy IgA a IgG, protilátek proti retikulínu ARA a endomysiu EmA třídy IgA a protilátek proti tkáňové transglutaminaz třídy IgA a IgG. Je možné však zatím jen potvrdit, že žádný z uvedených markerů není 100 % sensitivním, ani 100 % specifickým.

Závěrem je nutné konstatovat, že pro poruchu plodnosti je významnější forma němé či latentní celiakie s širokou škálou symptomů. Často mohou vést ke sterilitě, zvýšenému výskytu potratů v ranném období a nebo k růstové retardaci plodu. Přesný patogenetický mechanizmus těchto změn je však stále ještě nejasný. Screeningové vyšetření je tedy indikováno u pacientek s nevysvětlitelnou sterilitou, s častým potrácením plodu v prvních třech měsících těhotenství a neschopností donosit plod. Diagnóza by pak měla být ověřena bioptickým vyšetřením střevní sliznice. Výsledkem včasné diagnózy je rychlé nastavení bezlepkové diety, které může přispět k obnovení plodnosti a přispět ke zlepšení sdružených onemocnění.

Autor: MUDr. Jan Fořt

Zdroj: Listy celiaků


RSSRSS

AKCE a novinky

Věděli jste, že ..

Můžete využít služeb naší poradny. Na jakýkoli dotaz týkající se vhodné stravy a spojených možných potíží se zdravím Vám odpoví náš tým specialistů. 

Divize Pharma

Divize Pharma

Vytvoříme individuální nabídku plastových obalů, přímo na míru Vašeho výrobku se zaměřením na cílový trh a Váš úspěch© 2021, LS ZETIS – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing