Pycnogenol a křečové žíly

 Kromě ochrany proti mnoha nemocem pomáhá Pycnogenol chránit proti křečovým žílám, modřinám a pomáhá snižovat závažnost menších poranění. K tomuto druhu ochrany dochází díky bioflavonoidům v Pycnogenolu, nejedná se však o celkový antioxidační účinek. U Pycnogenolu se prokázalo, že zlepšuje zdravotní stav žil, pomáhá uzdravovat některé křečové žíly a redukuje vznik nových křečových žil. S Pycnogenolem se provádělo patnáct klinických studií zaměřených na žilní poruchy včetně chronické žilní nedostatečnosti, křečových žil, tromboflebitidy, post-trombotického syndromu a žilního městnavého edému. Přehled těchto studií zveřejnil Dr. Om Gulati v European Bulletin of Drug Research (Gulati, 1999).

Dotaz:

Jak Pycnogenol posiluje žíly a vlásečnice?

Odpověď:

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4 Ochrana srdce a krevního oběhu, schopnost posilovat vlásečnice byla u Pycnogenolu jedním z prvních objevů. První výzkumy se soustředily na roli Pycnogenolu buď jako nezávislého faktoru, nebo tzv. kofaktoru s vitaminem C při udržování zdraví vlásečnic. Dr. Miklos Gabor z lékařské fakulty univerzity Alberta Szent Gyorgyi v Maďarsku provedl během několika let řadu studií, které dokazují, že Pycnogenol zlepšuje kapilární propustnost, snižuje mikrokrvácení a únik tekutin z kapilár.

Vlásečnice nemají být úplně utěsněny proti úniku tekutin. Tyto krevní cévky tvoří rozhraní mezi krevním řečištěm a kyslíkem, živinami a odpadními produkty. Kapiláry musí být dostatečně prostupné, aby z nich mohly tekutiny prosakovat ven, promíchat se s tekutinami, které obklopují všechny buňky, a pak zase vstoupit zpět do kapilár. Když jsou vlásečnice prostupné příliš, prosakuje z nich velké množství tekutin a bílkovin, což má za následek edém (otok). Prosáknout mohou dokonce i červené krvinky a pak vznikají modřiny, červené skvrny (petechie) nebo dokonce hematomy.

Dotaz:

Jak se kapilární prostupnost měří a zkoumá?

Odpověď:

Dr. Gabor měřil únik tekutin vlásečnicemi pomocí zařízení, které vymyslel a nazval petechiometr. Tento přístroj vytváří nad malou plochou pokožky vakuum, jehož sílu je možné měnit. Čím větší podtlak je nutný, aby se vytvořily petechie (tečkovité krvácení), tím silnější jsou kapiláry z hlediska prostupnosti. Dr. Gabor a kolegové zjistili, že Pycnogenol zlepšoval pevnost vlásečnic po dvou hodinách od užití a udržoval ji déle než 8 hodin. Své nálezy popsali v časopisu Phlebologie v roce 1993.

Dotaz:

Chrání nás Pycnogenol proti křečovým žílám a dalším symptomům chronické žilní nedostatečnosti?

Odpověď:

Dr. F. Feine-Haake zkoumal působení 30 mg Pycnogenolu podávaného třikrát denně (celkem 90 mg) na 100 pacientů s křečovými žilami a dalšími příznaky chronické žilní nedostatečnosti.

Osmdesát procent vykázalo jasné zlepšení a devadesát procent zaznamenalo, že je přestaly trápit noční křeče v nohou.

Pycnogenol rovněž udržuje všechny krevní cévy zdravé a redukuje otoky nohou, které mohou přispívat ke vzniku křečových žil. Ve dvojitě slepých, placebem kontrolovaných studiích bylo prokázáno, že Pycnogenol výrazně zlepšuje symptomy chronické žilní nedostatečnosti (Arcangeli, 2000; Petrassi a kol., 2000).

Dotaz:

Je Pycnogenol účinný i na edémy?

Odpověď:

Klinické studie a studie s laboratorními zvířaty prokazují, že Pycnogenol posilováním kapilár a prevencí úniku tekutin z kapilár redukuje zadržování vody a otoky nohou, způsobené edémem (Gabor a kol., 1993; Gblazso a kol., 1994; 1997; Arcangeli 2000; Petrassi a kol., 2000).

Dotaz:

Působí Pycnogenol preventivně proti modřinám a snižuje závažnost malých poranění?

Odpověď:

Pycnogenol pomáhá udržovat pevnost kapilár a jejich náležitou prostupnost. Modřina je výron krve pod povrchem pokožky. Když jsou vlásečnice příliš prostupné, unikají přes ně tekutiny a bílkoviny do mezibuněčných prostor a mění normální osmotický tlak. Nakonec z kapilár pronikají také červené krvinky a spontánně vytvářejí modřiny i bez přímého poranění kapilár. Pycnogenol obnovuje přiměřenou propustnost a snižuje výskyt spontánních modřin. Když jsou vlásečnice pevnější, k poškození žil a kapilár, které by mělo za následek mikrokrvácení do tkání, by bylo nutné mnohem větší poranění.

Dotaz:

Když Pycnogenol zlepšuje krevní oběh, mohl by chránit proti oteklým kotníkům a žilním vmetkům při dlouhých letech, tedy proti takzvanému syndromu turistické třídy?

Odpověď:

Pod záštitou Světové zdravotnické organizace se sešli lékařští specialisté a představitelé 16 největších leteckých společností z celého světa (11. března 2001). Dr. John Scurr, britský žilní chirurg, zkoumal 200 pasažérů na dlouhých letech. Výsledky měly být zveřejněny v lékařském časopise Lancet.

Ani by mě nenapadlo sednout si do letadla bez požití Pycnogenolu a kdyby byl let delší než čtyři hodiny, vzal bych si po uplynutí této doby další dávku. Viděl jsem už moc lidí, kterým se během letu vytvořila krevní sraženina, a ještě víc lidí s plicní embolií den nebo dva po letu, kdy se krevní sraženina v žíle nohy utrhne a začne putovat krevním oběhem.

Takzvaný syndrom turistické třídy se neomezuje pouze na lety turistickou třídou. Má na svědomí smrt nejméně 30 lidí během tří let v jedné jediné londýnské nemocnici. Dlouhé sezení v letadle bez jakéhokoli pohybu způsobí nahromadění krve kolem kotníků. Okraj sedadla omezuje návrat krve žilami v nohách. Jedním výsledkem mohou být otoky kotníků, ale mnohem horší je, když se v hluboké žíle vytvoří sraženina, která pak putuje do věnčité tepny a vyvolá tam srdeční infarkt, nebo do mozku, kde způsobí mrtvici. Zvýšenou spotřebu silných antioxidantů také ve vysokých letových výškách vyvolává snížené množství kyslíku a zvýšená radiace.

Když jste uvězněni v letadle letícím v obrovské výšce, dýcháte celé hodiny bacily svých spolucestujících, působí na vás kosmická radiace, dýcháte snížené množství kyslíku. Pycnogenol vám docela určitě prospěje. První, čeho si všimnete, je, že vám při příletu nebudou malé boty. Letecké společnosti by měly cestujícím při letu rozdávat Pycnogenol, jako dřív rozdávaly žvýkačky a kyselé bonbony na uvolnění tlaku v uších.

Kromě ochrany proti mnoha nemocem pomáhá Pycnogenol chránit proti křečovým žílám, modřinám a pomáhá snižovat závažnost menších poranění. K tomuto druhu ochrany dochází díky bioflavonoidům v Pycnogenolu, nejedná se však o celkový antioxidační účinek. U Pycnogenolu se prokázalo, že zlepšuje zdravotní stav žil, pomáhá uzdravovat některé křečové žíly a redukuje vznik nových křečových žil. S Pycnogenolem se provádělo patnáct klinických studií zaměřených na žilní poruchy včetně chronické žilní nedostatečnosti, křečových žil, tromboflebitidy, post-trombotického syndromu a žilního městnavého edému. Přehled těchto studií zveřejnil Dr. Om Gulati v European Bulletin of Drug Research (Gulati, 1999).

Dotaz:

Jak Pycnogenol posiluje žíly a vlásečnice?

Odpověď:

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4 Ochrana srdce a krevního oběhu, schopnost posilovat vlásečnice byla u Pycnogenolu jedním z prvních objevů. První výzkumy se soustředily na roli Pycnogenolu buď jako nezávislého faktoru, nebo tzv. kofaktoru s vitaminem C při udržování zdraví vlásečnic. Dr. Miklos Gabor z lékařské fakulty univerzity Alberta Szent Gyorgyi v Maďarsku provedl během několika let řadu studií, které dokazují, že Pycnogenol zlepšuje kapilární propustnost, snižuje mikrokrvácení a únik tekutin z kapilár.

Vlásečnice nemají být úplně utěsněny proti úniku tekutin. Tyto krevní cévky tvoří rozhraní mezi krevním řečištěm a kyslíkem, živinami a odpadními produkty. Kapiláry musí být dostatečně prostupné, aby z nich mohly tekutiny prosakovat ven, promíchat se s tekutinami, které obklopují všechny buňky, a pak zase vstoupit zpět do kapilár. Když jsou vlásečnice prostupné příliš, prosakuje z nich velké množství tekutin a bílkovin, což má za následek edém (otok). Prosáknout mohou dokonce i červené krvinky a pak vznikají modřiny, červené skvrny (petechie) nebo dokonce hematomy.

Dotaz:

Jak se kapilární prostupnost měří a zkoumá?

Odpověď:

Dr. Gabor měřil únik tekutin vlásečnicemi pomocí zařízení, které vymyslel a nazval petechiometr. Tento přístroj vytváří nad malou plochou pokožky vakuum, jehož sílu je možné měnit. Čím větší podtlak je nutný, aby se vytvořily petechie (tečkovité krvácení), tím silnější jsou kapiláry z hlediska prostupnosti. Dr. Gabor a kolegové zjistili, že Pycnogenol zlepšoval pevnost vlásečnic po dvou hodinách od užití a udržoval ji déle než 8 hodin. Své nálezy popsali v časopisu Phlebologie v roce 1993.

Dotaz:

Chrání nás Pycnogenol proti křečovým žílám a dalším symptomům chronické žilní nedostatečnosti?

Odpověď:

Dr. F. Feine-Haake zkoumal působení 30 mg Pycnogenolu podávaného třikrát denně (celkem 90 mg) na 100 pacientů s křečovými žilami a dalšími příznaky chronické žilní nedostatečnosti.

Osmdesát procent vykázalo jasné zlepšení a devadesát procent zaznamenalo, že je přestaly trápit noční křeče v nohou.

Pycnogenol rovněž udržuje všechny krevní cévy zdravé a redukuje otoky nohou, které mohou přispívat ke vzniku křečových žil. Ve dvojitě slepých, placebem kontrolovaných studiích bylo prokázáno, že Pycnogenol výrazně zlepšuje symptomy chronické žilní nedostatečnosti (Arcangeli, 2000; Petrassi a kol., 2000).

Dotaz:

Je Pycnogenol účinný i na edémy?

Odpověď:

Klinické studie a studie s laboratorními zvířaty prokazují, že Pycnogenol posilováním kapilár a prevencí úniku tekutin z kapilár redukuje zadržování vody a otoky nohou, způsobené edémem (Gabor a kol., 1993; Gblazso a kol., 1994; 1997; Arcangeli 2000; Petrassi a kol., 2000).

Dotaz:

Působí Pycnogenol preventivně proti modřinám a snižuje závažnost malých poranění?

Odpověď:

Pycnogenol pomáhá udržovat pevnost kapilár a jejich náležitou prostupnost. Modřina je výron krve pod povrchem pokožky. Když jsou vlásečnice příliš prostupné, unikají přes ně tekutiny a bílkoviny do mezibuněčných prostor a mění normální osmotický tlak. Nakonec z kapilár pronikají také červené krvinky a spontánně vytvářejí modřiny i bez přímého poranění kapilár. Pycnogenol obnovuje přiměřenou propustnost a snižuje výskyt spontánních modřin. Když jsou vlásečnice pevnější, k poškození žil a kapilár, které by mělo za následek mikrokrvácení do tkání, by bylo nutné mnohem větší poranění.

Dotaz:

Když Pycnogenol zlepšuje krevní oběh, mohl by chránit proti oteklým kotníkům a žilním vmetkům při dlouhých letech, tedy proti takzvanému syndromu turistické třídy?

Odpověď:

Pod záštitou Světové zdravotnické organizace se sešli lékařští specialisté a představitelé 16 největších leteckých společností z celého světa (11. března 2001). Dr. John Scurr, britský žilní chirurg, zkoumal 200 pasažérů na dlouhých letech. Výsledky měly být zveřejněny v lékařském časopise Lancet.

Ani by mě nenapadlo sednout si do letadla bez požití Pycnogenolu a kdyby byl let delší než čtyři hodiny, vzal bych si po uplynutí této doby další dávku. Viděl jsem už moc lidí, kterým se během letu vytvořila krevní sraženina, a ještě víc lidí s plicní embolií den nebo dva po letu, kdy se krevní sraženina v žíle nohy utrhne a začne putovat krevním oběhem.

Takzvaný syndrom turistické třídy se neomezuje pouze na lety turistickou třídou. Má na svědomí smrt nejméně 30 lidí během tří let v jedné jediné londýnské nemocnici. Dlouhé sezení v letadle bez jakéhokoli pohybu způsobí nahromadění krve kolem kotníků. Okraj sedadla omezuje návrat krve žilami v nohách. Jedním výsledkem mohou být otoky kotníků, ale mnohem horší je, když se v hluboké žíle vytvoří sraženina, která pak putuje do věnčité tepny a vyvolá tam srdeční infarkt, nebo do mozku, kde způsobí mrtvici. Zvýšenou spotřebu silných antioxidantů také ve vysokých letových výškách vyvolává snížené množství kyslíku a zvýšená radiace.

Když jste uvězněni v letadle letícím v obrovské výšce, dýcháte celé hodiny bacily svých spolucestujících, působí na vás kosmická radiace, dýcháte snížené množství kyslíku. Pycnogenol vám docela určitě prospěje. První, čeho si všimnete, je, že vám při příletu nebudou malé boty. Letecké společnosti by měly cestujícím při letu rozdávat Pycnogenol, jako dřív rozdávaly žvýkačky a kyselé bonbony na uvolnění tlaku v uších.

Autor: Lubomír Škrabák 

Zdroj: Listy Celiaků


RSSRSS

AKCE a novinky

Věděli jste, že ..

Můžete využít služeb naší poradny. Na jakýkoli dotaz týkající se vhodné stravy a spojených možných potíží se zdravím Vám odpoví náš tým specialistů. 

Divize Pharma

Divize Pharma

Vytvoříme individuální nabídku plastových obalů, přímo na míru Vašeho výrobku se zaměřením na cílový trh a Váš úspěch© 2021, LS ZETIS – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing